Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Rasitetie

Tontti ja kiinteistö

Kysytty: 5.11.2021 klo:18:28
Olen jo kahdesti kysynyt neuvoa, kiitos vastauksista.

Tontimme läpi kulkee tosiaan rasitetie, jota yksi tieoikeutettu on ilman muiden tieoikeutettujen sekä kiinteistön/ tonttimaan omistajan kanssa sopimista ryhtynyt korottamaan ja levittämään.

Tieoikeus on 6 metriä.

Nyt kysyisin mistä erottaa asfalttimurskeen ja öljysoran, erottaako sen päälle päin?

Koko ajan on puhuttu asfalttimurskeesta. Mutta nyt meille sanottiin, että on öljysoraa ja tielle ihan ok. Kauhavan kaupunki on kyllä tehnyt päätöksen, ettei asfalttimurske ole jäte. Mutta mistä tämä veto, että kyseessä onkin öljysora.

Meillähän on tämä ongelma, että tuo materiaali valuu tonttimaallemme, koska ajorataa ei ole erotettu tontistamme mitenkään viisteillä, liuskilla tai matalahkolla ojalla. Tien ja maaston korkeus ero on paikka paikoin huomattava ja kun materiaalia ei ole tiivistetty, se ei pysy tiealueella. Pitäisikö olla tonttimaan sekä tien maapohjan omistajan lupa tällaisten materiaalien tuomiseen kiinteistölle. Meille ei olla ilmoitettu tien rakentamisesta eikä materiaaleista mitään.

Joudumme varmaan tyytymään, ettemme saa rajattua tonttialuettamme. Ihan vain haluaisin tietää, yritetäänkö meitä johtaa harhaan.

Tosiaan tämä tienrakentaja on ns rikkonut kaikkia asioita mitä yksityistielaissa sanotaan. 

vähis Käyttäjä on nainen
Kysymyksiä: 8 kplVirallinen vastaus
Kysymykseesi öljysoran ja asfaltin perus raaka-aineet ovat kutakuinkin samat, käyttötapa eroaa siinä, öljysora valmistetaan ja päällystys tehdään kylmänä, kun taas asfaltti tehdään lämpimänä. Kummankin materiaalin jälkikäyttöön sovelletaan  MARA-ASETUSTA 843/2017.
(Öljysora on tiepäällyste. Öljysora valmistetaan runkoaineesta, sideaineesta ja vedenkestävyyttä parantavasta lisäaineesta. ... Öljysoraa ei tielle levitettäessä tarvitse lämmittää kuten asfalttia, vaan se levitetään tielle tasaisena kerroksena kylmiltään ja jyrätään siihen saman tien tiiviiksi.)
Mitä tulee varsinaiseen rasitetie käsitteeseen, tulee rasitteen haltijan ( joita tässä tapauksessa useampia) yhteisesti toimia rasitealueella, siten että siihen mahtuu tienpinta, sekä tarpeelliset ojitukset luiskineen sade ja sulamis vesien pois johtamiseksi.
Kysymyksistäsi ei ilmene oletko tehnyt kirjallisen vaatimuksen kuntasi asianomaiselle toimielimelle, mielestäsi tien pitäjän virheellisestä toiminnasta. Tähän kunnan asianomaisen toimielimen on tutkittava asia ja tehtävä asiassa päätös ja annettava valitus osoite, asian viemiseksi hallinnollisesti eteenpäin, mikäli päätös ei tyydytä.
 

Arvostele vastaus kysymykseen "Tontti ja kiinteistö / Rasitetie":
profiilikuva
HS Käyttäjä on mies
Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry 
PORI, Suomi

Jatko kysymys
Kysytty: 7.11.2021 klo:19:24
Kiitos vastauksesta.

Olemme olleet yhteydessä kuntaan useampaan otteeseen. Ovat ilmaisseet, ettei asia kuulu heille sekä ottaneet kannan, asfalttimurske ei ole jäte.
Tein kirjelmän ympäristölautakunnalle ja esitin asiat, jotka haittaavat meitä tietä näin rakennettuna.
Rakennustarkastaja kävi katsomassa tietä. Sanoi materiaalin olevankin öljysoraa ja olevan ihan ok tarkoitukseen. Kun sanoimme tien korkeudesta ja penkereestä, josta tämä materiaali valuu tontille, ehdotti ruokamullan tuomista reunoille. Tietä eikä penkereitä ole mitenkään tiivistetty. Tätä materiaalia, oli se nyt asfalttimursketta tai öljysoraa, on tuotu tiealueelle tosi paljon. Tien korkeus oli enimmillään 90 cm maastosta, sitä on nyt ajaen madallettu, mutta alue näin leviää.
Ruokamultakerros ei mitenkään tunnu helpottavan meidän tontin tilannetta, vain luiskat ja jonkin asteinen oja rajaisi tien ja tontin. Enkä oikein ymmärrä näissä korkeimmissa kohdissa voisiko vähäinen ruokamultakerros estää tiivistämättömien  korkeiden penkereiden valumista.
 
Voiko toisen tonttimaalle tehdä tällaisia pengerryksiä?
Käytetäänkö tällaisia materiaaleja tien korottamiseen, luulisi, että vain ajoradan ns pintamateriaalina?

Tämä tienrakentaja ei ole ollut yhteydessä muihin tieoikeutettuihin eikä myöskään kuntaan.
Kuitenkin MARA- asetuksessa lukee;
Jos maanrakentamiseen ryhtyvä ei ole hyödyntämispaikan omistaja, tulee tämän hankkia hyödyntämispaikan omistajalta suostumus jätteiden hyödyntämiseen maanrakentamisessa.
Emme ole saaneet mitään tietoa materiaalista, mahdollisista haitta-aineistö/ympäristökelpoisuudesta.

Kun emme ole saaneet mitään tietoa ja selvitystä materiaalin  haitta-aineista jne, voimmeko vaatia asfalttimurske/ öljysoran poistamista ja tien  saattamista entiseen kuntoon. Se tosiaan oli hyvässä ajettavassa kunnossa.

Lueskelin öljysorasta.  
Tutkimustakin tehty ja todettu öljysorapäällysteestä irtautuvien aineiden kulkeutuvan maaperään tiealueen ulkopuolellekin. Kuljettavana aineena toimii sadevesi ja sulamisvesi. 
sekä luin, että pehmeä asfaltti on korvannut kokonaan aiemmin käytetyn öljysoran, josta on luovuttu ympäristösyistä.

Eikö näin ollen öljysora ole ainakin yhtä haitallista maaperälle kuin asfalttimurske?

 
vähis Käyttäjä on nainen
Kysymyksiä: 8 kpl
Virallinen vastaus jatkokysymykseen
Mikäli kunnan viranomainen ei kirjallisesta pyynnöstä ole ottanut asiaa käsittelyyn, tai toimittanut sitä edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi, en tällä palstalla pysty asiassa auttamaan.
Mielestäni tällöin sinun tulee ottaa yhteyttä, esim oikeusaputoimistoon ja pyytää heitä asian saattamiseksi eteenpäin.
Kaikki toimet kannattaa tehdä kirjallisina, jolloin pystyy osoittamaan asian jatkokäsittelyssä miten asia on tullut vireille.
profiilikuva
HS Käyttäjä on mies
Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry 
PORI, Suomi

Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

Vaikuttaako rasitteet kiinteistöveroon?

Vaikuttaako tontin läpi menevä rasitetie kiinteistöveroon mitenkään? Tie vie kuitenkin tontin pinta-alasta 25%....

Rasitetien siirto

Aion ostaa rantatonttini jatkeeksi metsäyhtiöltä lisämaata rakentaakseni siihen loma-asunnon. Tällä maa-alueella on rasitetie, johon naapurillani on käyttöoikeus. Tie kul...

Rasitetie kalliopohjalle

Tontillemme pitäisi rakentaa rasitetie. Rasitetien kohdalla on tällähetkellä laakeaa avokalliota 0-0,5 m maanpinnan tasosta. Äkkiseltään voisi ajatella, että kallio sinäl...

Rasitetie

Olemme ostamassa tonttia, jolle tule rasitetie toisella samaan aikaan lohkottavalle tontille. Minkälainen proseduuri rasitteen laatiminen on, ketkä osallistuvat ja miten...

Rasitetie ja tiesopimus

Asemakaava-alueella sijaitseva yksityinen viiden kiinteistön yhteinen rasitetie, joka kulkee neljän kiinteistön alueella. Tien kunnossapidosta syntyvien kustannusten jaka...

rasitetien siirto

Uuden talomme vierestä (noin 5 metriä seinästä) kulkee rasitetie takana oleville pelloille ja metsään. Rasiteoikeus on nimetty kahdelle tilalle, mutta oikeudenomistajat k...

Rajalle rakentaminen

Kuinka lähelle naapurin rajaa voin siirtää jalaksilla olevan vajan. Kyseessä on haja-asutusalue ja tonttiemme rajalla rajan suuntaisesti naapurin puolella kulkee tontille...

Maakaupan rasitteiden oikeellisuus

Hei,Olemme ostaneet v. 2006 kiinteistön, jonka läpi kulkee rasitetie. Kaupan yhteydessä otettiin kiinteistörekisteristä kiinteistöämme koskevat rasitustodistukset. Kiinte...

Rasitetie oikeudet/velvollisuudet

vuonna 2010 ostimme kiinteitön,joka on muodostunut vanhanpihapiirin kahtia jakavasta osasta. Meidän puolella on asuinrakennus ja toisella puolella aitta ja nave...

Saako rasitetielle laittaa sähköportin ja kameravalvonnan?

Tonttini läpi menee rasitetie, johon muutamalla mökkinaapurilla on käyttöoikeus. Tarkoitukseni olisi parantaa kiinteistöni turvallisuutta rakenta...

Rakennusoikeus

Kun haetaan rakennusoikeutta niin vaikuttaako rasitetie tontin pinta-alaan?  ...

Rasitetien käyttöoikeudet?

Omistamalleni kiinteistölle johtaa naapurin tontin kautta ns. rasitetie. Rasitetie kulkee hänen ja toisen naapurini rajaa pitkin, eikä hän periaatteessa tarvitse sitä. Ol...

Pitääkö suostua rasitteeseen vai ei, naapurin putket

Hei, ostimme talon 2013 tammikuussa talven aikana. Tiesimme että naapuri rakentaa kahta taloa takapihalle ja oletimme että he olivat liittyneet meidän talo...

Tieoikeus ja naapurin parkkipaikka

Oman kiinteistömme alueella talo, piharakennus ja parkkipaikka. Tieoikeus yksityistiehen (rasitetie) naapurin tontin kautta. Rasitetien rajat tarkasti määritelty ja merki...

Voiko rasitetielle laittaa sähköportin ja kameravalvonnan?

Tonttini läpi menee rasitetie, johon muutamalla mökkinaapurilla on käyttöoikeus. Tarkoitukseni olisi parantaa kiinteistöni turvallisuutta rakenta...

Pihatien siirtäminen toisen maalta, ja ojan kaivaminen

Pihatielle on myyjältä vuonna 1981 saatu lupa rakentaa se osaksi vanhan peltotien päälle, rajatontti oli myyjän maata Tie on sopimustie kahdelle...

Rasitetien kunnostaminen

Kesämökillemme johtava tie on ns. rasitetie joka kulkee naapurimaanviljelijän alueen läpi. Nyt ko. viljeljä haluaa kunnostaa ja leventää...

Rannan ja rantaan johtavan kärrytien käyttöoikeus

Rakensin kesämökin v. 2018 omalle tontille (kuivalle maalle) n. 120 m päästä rannasta, jonne lähtee yleiseltä maantieltä vanha k&a...

Mökkitien korjaus

Hei!  Vapaa-ajan asunnolleni menee autotie. Tie on rasitetie naapurilleni. Nyt on ollut ns.talvitulva ja tie on ollut osittain veden peitossa. Tie menee järven...

Rasitetie

Hei, olemme perustamassa rasitetietä, so. pihaanajotietä, joka palvelee yhtä nykyistä ja 3 tulevaa taloa (toisela tontilla). Rasitetie perustetaan...

lakkautetun tien käyttöoikeus ?

En ole varma, kuuluuko tämä rakennusoikeuksiin, mutta luulen niin. Tontin ja pihan läpi kulkee ikivanha rasitetie, joka kartoissa esiintyy merkinnällä "lakkautettu vanha...

Aitojen ja liittymien rakentamisoikeus?

Myimme omakotitontistamme määräalan. Kaupan ehtona oli, että määräalalle saadaan poikkeuslupa omakotitalolle ja siitä muodostetaan itsenäinen kiinteistö, jota rasittaa ka...

Rasitetie

Tonttimme läpi kulkee rasitetie, jota käyttää 2 maanviljelijää sekä yksi omakotiasukas. Tiestä ei ole ollut ennemmin haittaa, mut...

Salaa toisen tontille asennettu hulevesiviemäri. OK-talo asemakaava-alue. Ei rakennuslupaa, eikä yhteyttä tontin omistajaan.

Kuka on vastuussa, kun kunta ei tule paikalle pyynnöstäni huolimatta. Olen ollut yhteydessä Rakennusvalvontavirasto. Rakennustarkastaja kävi paikalla,...