Uponor jätevesijärjestelmät

Kunnallinen vesihuolto ja viemäröinti eivät yleensä ulotu taajamien ulkopuolelle haja-asutusalueelle. Haja-asutusalueella jätevedet tulee puhdistaa kiinteistökohtaisilla maa- tai panospuhdistamoilla. Vuoden 2004 vaihteessa voimaan tullut lakiasetus edellyttää jätevesien puhdistamisesta asetuksen määräämällä tavalla myös haja-asutusalueella.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin 15.3.2011. Sen jälkeen, 20.12.2016 hyväksyttiin kohtuullistettu versio aiemmasta, joka astui voimaan 3.4.2017. Käytännössä tiukemmat ohjeet koskettavat pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevia omakotitaloja ja kesämökkejä. Niiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.