Työmaakokoukset

Rakennusprojekti tuo tullessaan myös useita kokouksia ja palavereja. Mitä kaikkia kokoukset pitävätkään sisällään?

Kokouksien avulla kaikki projektiin osallistuvat tahot pysyvät tietoisina aikataulusta ja mahdollisista muutoksista. Kokouksissa käydään läpi kaikki ajankohtaiset asiat ja suunnitellaan tulevan ajan tehtävät ja tekijät.

Voi olla juhlallinen sanonta, työmaakokous, mutta olipa palaveri minkä muotoinen tahansa, asiat kannattaa kirjata ylös. Asiaan saadaan jälleen kirjallisen sopimuksen luonne. Suunnittelijoiden läsnäolo ainakin ensimmäisessä kokouksessa on hyvä ajatus.
Työmaakokoukset

Työmaakokous

Mitä asioita työmaakokouksessa käydään läpi? Ensimmäinen työmaakokous käsittää useiden eri osa-alueiden läpikäymistä yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Tutustu luetteloon mm. ensimmäisessä työmaakokouksessa läpikäytävistä asioista.

Vastaava työnjohtaja

Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Katso aiheeseen liittyvät uutiset