Leca®-harkkoperustukset

Perustuksen tehtävä on rakennuksen kuormien siirtäminen maapohjalle sekä maaperän ja maahan valuvien pintavesien pääsyn estäminen rakenteisiin.

Perustuksissa Leca-harkko on suosituin materiaali niin kellareissa kuin matalaperustuksissakin. Lecan ohutsaumamuurattavat ja päistään pontatut Leca Lex -perustusharkot helpottavat ja nopeuttavat muuraustyötä entisestään.

Leca Lex -perusharkkojen puolesta puhuvat niiden keveys ja lämmöneristävyyskyky sekä työstettävyyden helppous. Lisäksi Leca Lex -harkot ovat nopeasti kuivuvia, pakkasenkestäviä, vähän vettä imeviä eivätkä ole arkoja kosteudelle.