Kiinteistön ylläpito ja korjausrakentaminen

Kiinteistön ylläpidon tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu rakennuksen kunnon ja korjaustarpeiden selvittäminen. Korjaustarpeiden selvittämiseksi ja korjaussuunnitelmien laatimisen avuksi on kehitetty erilaisia kuntoarviointi- ja kuntotutkimusmenetelmiä.
Kiinteistön ylläpito ja korjausrakentaminen

TUTUSTU MYÖS